Жарияланымдар

Қазақстандық әдеби журналдар:

“Простор” журналы, 2006 жыл, нөмір 8, “Қан, менің қаным” әңгімесі.

“Книголюб” журналы 2006-2016 жылдар – проза, өлеңдер және эссе.

“Тамыр” журналы № 35, сәуір-маусым 2013, “Шеридан” әңгімесі.

Альманах “Литературная Алма-Ата” 2014, 2017.

“Әдебиет порталы”, 14.05.2018 жыл – Шыны аға болып өскен қала, Ануар Дүйсенбиновтың аудармасы.

Ресейлік әдеби журналдар:

“Журнальный зал” сайтындағы жеке парақша.

“Воздух” журналы № 3, 2010, Қазақстан ақындары.

“Мегалит” әдеби порталындағы жеке парақша

“Лиterraтура” порталы 2014 – 2018, әңгімелер, өлеңдер.

“Цирк Олимп + ТV” 2019 №31 (64), Теңіз пикселі, өлеңдер.

Америкалық әдеби журналдар:

Iowa Magazine, 2017 The sky above Lokhor, Антона Платоновтың аудармасы.

Barzakh, a literary magazine, 2019 spring issue Two Kazakhstani Fairy Tales, Сара МакЭлени аудармасы.

Аудармалар:

“Воздух” журналы, 2016, №1, Малгожата Лебда, “Попытка веры”, поляк тілінен аударма, редакторы Дмитрий Кузьмин.

Гуннар Экелёф. Таңдамалы. “Порядок слов” баспасы, 2018 жыл, екі өлең, швед тілінен аударма, редакторлары Алёша Прокопьев, Надежда Воинова.