Жарияланымдар

Қазақстандық әдеби журналдар:

«Простор» журналы, 2006 жыл, нөмір 8, «Қан, менің қаным» әңгімесі.

«Книголюб» журналы 2006-2016 жылдар — проза, өлеңдер және эссе.

«Тамыр» журналы № 35, сәуір-маусым 2013, «Шеридан» әңгімесі.

Альманах «Литературная Алма-Ата» 2014, 2017.

«Әдебиет порталы», 14.05.2018 жыл — Шыны аға болып өскен қала, Ануар Дүйсенбиновтың аудармасы.

Ресейлік әдеби журналдар:

«Журнальный зал» сайтындағы жеке парақша.

«Воздух» журналы № 3, 2010, Қазақстан ақындары.

«Мегалит» әдеби порталындағы жеке парақша

«Лиterraтура» порталы 2014 — 2018, әңгімелер, өлеңдер.

«Цирк Олимп + ТV» 2019 №31 (64), Теңіз пикселі, өлеңдер.

Америкалық әдеби журналдар:

Iowa Magazine, 2017 The sky above Lokhor, Антона Платоновтың аудармасы.

Barzakh, a literary magazine, 2019 spring issue Two Kazakhstani Fairy Tales, Сара МакЭлени аудармасы.

Аудармалар:

«Воздух» журналы, 2016, №1, Малгожата Лебда, «Попытка веры», поляк тілінен аударма, редакторы Дмитрий Кузьмин.

Гуннар Экелёф. Таңдамалы. «Порядок слов» баспасы, 2018 жыл, екі өлең, швед тілінен аударма, редакторлары Алёша Прокопьев, Надежда Воинова.